ฟิล์มกรองแสงใสเซรามิค/ธรรมดา

Ceramic IR Series (CM IR)

เป็นฟิล์มโทนสีเทาแกมฟ้า ที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้สูง ด้วยเซรามิคโมเลกุลระดับนาโน พร้อมเคลือบชั้นป้องกันรังสีอินฟราเรด ตัวการหลักของปัญหาความร้อน มีระดับความเข้มของสีฟิล์มตั้งแต่ใสไปจนถึงเข้มมาก

3M Window Films - Ceramic IR Series

คุณสมบัติของฟิล์ม
(เมื่อทดสอบบนกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร)

รุ่น กระจกใส 6 มม. CM-IR 5 CM-IR 15 CM-IR 25 CM-IR 35 CM-IR 50 CM-IR 70
สี clear Dark Bluish Black Dark Bluish Black Dark Bluish Black Light Bluish Black Light Bluish Black Light Bluish Black
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) 0.82 0.36 0.40 0.42 0.47 0.52 0.58
% แสงส่องผ่าน 89% 6.40% 19.50% 30.80% 45.30% 63.90% 78.20%
% แสงสะท้อน (ภายนอก/ภายใน) 8% / 9% 4.8% / 4.8% 4.9% / 5.1% 5.3% / 5.4% 5.9% / 6% 7.1% / 7% 8.2% / 8%
การป้องกันรังสีอินฟราเรด - 95% 90% 90% 85% 84% 78%
การลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ (TSER) 19% 63.90% 59.60% 57.50% 52.20% 47.50% 41.60%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต 38% 99.90% 99.80% 99.70% 99.60% 99.50% 99.20%

เปรียบเทียบโทนสี

Ceramic IR Series
  • CM-IR 5
  • CM-IR 15
  • CM-IR 25
  • CM-IR 35
  • CM-IR 50
  • CM-IR 70

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Ceramic IR Series (CM IR)

FX Series

เป็นฟิล์มใสที่กันความร้อนได้ดี มีระดับความเข้มของสีฟิล์มตั้งแต่เข้มมากจนถึงใส

3M Window Films - FX Series

คุณสมบัติของฟิล์ม
(เมื่อทดสอบบนกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร)

รุ่น กระจกใส 6 มม. FH-HP 5 FH-HP 20 FH-HP 30 FH-HP 50
สี clear Dark Smoke Dark Smoke Light Smoke Light Smoke
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) 0.82 0.45 0.50 0.54 0.59
% แสงส่องผ่าน 89% 3% 23% 31% 49%
% แสงสะท้อน (ภายนอก/ภายใน) 8% / 9% 5% / 5% 5% / 9% 6% / 8% 8% / 8%
การลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ (TSER) 19% 55% 50% 47% 41%
การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต 38% 99% 99% 99% 99%

เปรียบเทียบโทนสี

FX Series
  • FX HP 5
  • FX HP 20
  • FX HP 30
  • FX HP 50

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

FX Series

ฟิล์มกรองแสงชนิดเงา/สะท้อน

ฟิล์มกรองแสงชนิดเงา/สะท้อน

ฟิล์มกรองแสงใสกันร้อนสูง

ฟิล์มกรองแสงใสกันร้อนสูง

ฟิล์มกรองแสงใสเซรามิค/ธรรมดา

ฟิล์มกรองแสงใสเซรามิค/ธรรมดา

ฟิล์มกรองแสงนิรภัย

ฟิล์มกรองแสงนิรภัย